الکترونیک و اتوماسیون صنعتی

الکترونیک و اتوماسیون صنعتی

  • طراحی سیستم های الکتریکال تابلو توزیع برق
  • طراحی سیستم های کنترل دیجیتال
  • بهینه سازی و بروز کردن سیستم ها
  • مشاوره
  • خدمات، تعمیر و نگهداری