مشاوره ، تولید و نگهداشت سیستم های نرم افزاری
طراحی و ایجاد پایگاه های اطلاع رسانی بر اینترنت
ارائه مشاوره های تخصصی در زمینه فناوری اطلاعات
مشاوره و اجرا در الکترونیک و اتوماسیون صنعتی

 

ربع قرن فعالیت تحت امتیاز شورای عالی انفورماتیک کشور