مشاوره ، تولید و نگهداشت سیستم های نرم افزاری
طراحی و ایجاد پایگاه های اطلاع رسانی بر اینترنت
ارائه مشاوره های تخصصی در زمینه فناوری اطلاعات

 

بیش از دو دهه فعالیت تحت امتیاز شورای عالی انفورماتیک کشور