الکترونیک و اتوماسیون صنعتی

یکشنبه, 17 مرداد 1400 ساعت 10:33

الکترونیک و اتوماسیون صنعتی

  • طراحی سیستم های الکتریکال تابلو توزیع برق
  • طراحی سیستم های کنترل دیجیتال
  • بهینه سازی و بروز کردن سیستم ها
  • مشاوره
  • خدمات، تعمیر و نگهداری

 

 

منتشرشده در بدون مجموعه