نرم افزار

سیستم مدیریت اطلاعات اعضاء و پروژه های تعاونی های مسکن

سیستم فوق به منظور ثبت و نگهداری اطلاعات اعضاء و پروژه ها و مراحل مختلف واگذاری واحدهای های آنها به همراه امکان گزارش گیری های ثابت و متنوع در تعاونی های مسکن مهر طراحی و پیاده سازی گردیده .

 

از امکانات و قابلیت های آن میتوان به موارد زیر اشاره نمود :

 • امکان تعریف عضو جدید
 • امکان مدیریت اطلاعات اعضا شامل : اطلاعات فیش های واریزی، اطلاعات پروژه و واحد انتخابی و ....
 • امکان مدیریت امتیازات اعضا و همچنین محاسبه خودکار امتیاز اعضا بر اساس مقادیر مدنظر


 • امکان مدیریت پروژه ها شامل : تعریف پروژه ، تعیین تیپ واحدهای پروژه و اختصاص گروهی اعضا به یک پروژه


 • امکانات گزارش گیری متنوع و پویا از سیستم شامل :
  • گزارش از اطلاعات اعضا
  • گزارش از اطلاعات واریزی های اعضا
  • گزارش از واحد های تخصیصی به اعضا
  • و ..