نرم افزار

سیستم مدیریت اطلاعات توزیع نهاده ها بر بستر وب

این سیستم به منظور مدیریت و کنترل فرآیند توزیع نهاده های کشاورزی و به صورت Web Base پیاده‌سازی شده است. مراحل توزیع نهاده ها از ابتدا (ستاد استان) تا انتها (عوامل توزیع) با امکان صدور حواله های الکترونیکی مربوطه بصورت برخط (online) در سیستم ثبت گردیده و در هر لحظه امکان رهگیری میزان نهاده های تخصیصی و میزان حواله های صادره وجود خواهد داشت.

 

 

 

برخی امکانات و قابلیتهای سیستم به شرح زیر می‌باشد:

 

 • امکان تخصیص سهمیه کود برای هر شهرستان توسط ستاد استان
 • امکان تخصیص سهمیه کود برای هر مرکز خدمات توسط مدیریت شهرستان
 • امکان تخصیص سهمیه کود برای هر عامل توزیع توسط مرکز خدمات

 • امکان بروز رسانی مشخصات بهره برداران حقیقی و حقوقی
 • امکان صدور حواله توسط شرکت های خدمات
 • امکان تکمیل حواله های ناقص (در صورت قطعی ارتباط)
 • امکان ابطال حواله های صادره توسط صادرکننده آن تا قبل از دریافت

 • امکان اعلام حواله های دریافت شده توسط عامل توزیع
 • امکان چاپ حواله المثنی در صورت نیز توسط صادر کننده
 • امکان بستن مانده سهمیه های هر فصل و انتقال آن به فصل بعد برای هر شهرستان توسط مدیریت شهرستان
 • امکان تهیه گزارشات مورد نیاز
 • امکان مدیریت اطلاعات پایه شامل :
  • انواع کود
  • توصیه های مصرف کود به ازای هر محصول