نرم افزار

سیستم مدیریت رخدادنگاری فرآیند

این سیستم به منظور مدیریت رخدادنگاری مراحل یك فرآیند با امكان تعریف فرآیند و مراحل (نودهای) آن به صورت Web Base و با زبان برنامه‌نویسی PHP و بانك اطلاعاتی My SQL پیاده‌سازی شده و شامل امکانات زیر می‌باشد:

 

1: مدیریت فرآیندها
2: مدیریت نودهای فرآیند
3: مدیریت كاربران
4: وجود یك كارتابل اختصاصی برای هر كاربر جهت تكمیل اطلاعات پرونده‌های ارجاع شده
5: امكان تهیه‌ی گزارش از: وضعیت یك پرونده، تمام پرونده‌ها به صورت پارامتریك، پرونده‌های منقضی شده‌ی زمان پاسخ، عملكرد كاربران، زمان صرف شده برای هر پرونده در نودها، پرونده‌های راكد شده و گردش پرونده‌ها براساس گروه‌بندی نودها به تفكیك نوع موردنظر
6: مدیریت اطلاعات پایه به صورت داینامیك با امكان تعریف موضوعات پایه‌ای جدید