نرم افزار

سیستم مدیریت فرایند و توليد صنعت روی - نسخه 3

نـرم افـزار جامع مدیریت فرایند وتولید صنعت روی ، حاصل بیش از یكسال تلاش مهندسین مجرب كامپیوتر با بهره گیری از كارآزموده ترین مشاورین فـنی این صنعت طراحـی و تولـید و در حال حاضر بعنوان تـنها سیـستم نرم افزاری در ایـن زمینـه توسـط شـورایـعالی انفورماتیك كـشور بنام ایـن شركت به ثبـت رسـیده اسـت .

اینك، سال ها از نصـب و راه اندازی این سیستم درچند كارخانـة عـظیم روی كـشور می گـذرد كـه ازلحظة آغاز عملیاتـی شدن تا كـنون ، سیستم بدون هیچ مشكلی پاسخگوی نیازهای اطلاعاتی ، عملیاتی ومدیریتی كارخانه بوده اسـت . ایـن سـیستم متـشكل از دو برنامـة نرم افزاری جداگانـه می باشد كه درمحیط سـیستم عامل Windows 98 با واسط گرافیكی فارسی ( Graphical User Interface ) با دسترسی آسان وسریع به اطلاعات پیاده سازی شده است . اصول ارگونومی ( Ergonomy ) نرم افزار در طراحـی سیستم به بهـترین شكل ممكن رعایت شده است بگونه ای كه هر فرد كارشناس در این صنعت ، با دو ساعت آموزش توانایی استفاده از سیستم را خواهد یافـت . در ضمن سطوح دسترسی كاربران مجاز ، قابل تعیین و عملیات سیستم به نام كاربر مربوطه ثبت می گردد . مشخصات زیرسیستم های این سیستم به طور اجمالی به شرح زیر است :

(شایان ذكر است بازتولید سیستم فوق از ابتدای سال ۸۵ توسط واحد مهندسی نرم افزار بمنظور تكمیل قابلیت های سیستم و ارتقاء بستر نرم افزاری و سخت افزاری آن با بهره گیری از مشاوره تیم كامل متخصصین صنعت روی كشور آغاز و به لطف ایزد دانا اوایل ۸۶ به مرحله بهره برداری رسیده است )

زیرسیستم مدیریت فرآیند

این سیستم بمنظور تعریف و تعیین آرایش فرایند ( خط تولید ) و نیز ثبت و نگهداری مقادیر Set Point های فرایند و امكان بررسی عملكرد شیفتهای سازمانی و كاری از جنبة رعایت Set Point های خط تولید و تشخیص انحراف ها و نیز سایر عملیات كنترلی و نظارتی بـرتولـید بكمك ده ها نوع گزارش مقداری وصدها نوع گزارش نموداری طراحی و پیاده سازی شـده اسـت .

 

زیر سیـستم مدیریت تولـید

این سیستم بمنظور ثبـت ، پالایش و پردازش داده ها و اطلاعات تولـید كارخانه ، طراحی وپیاده سازی شده كـه حاوی داده ها و اطلاعات لازم در رابطه با هریك از واحدهای كارخانـه ( پالپ و لیچ – تصفیه – الكترولیز – ریخته گری – آب و انرژی (یوتیلیتی) ) و آنالـیزها و انـدازه گیری های واحد كنترل كیفی و سایـر بخـش ها و همچنین اطلاعات مربوط بـه محـصولات تولـیدی (‌‌‌ ورق روی – شمـش روی – میكاپ – پودر روی – سرباره – كیك كبالت – كیك نیكل كادمیم – كیك لیچ ) می باشد كه اطلاعات مورد نیاز مدیـران و مهندسین را توسط ده ها نوع گزارش مقداری و صدها نوع گزارش نموداری تأمین می نماید .