نرم افزار

سیستم مدیریت فرایند و توليد صنعت روی - نسخه 5

سیستم مدیریت فرآیند و تولید صنعت روی

طراحی نرم‌افزار جامع مدیریت فرآیند و تولید صنعت روی در سال 1378 آغاز و جدیدترین نگارش آن حاصل سال‌ها تلاش مهندسین مجرب کامپیوتر و با بهره‌گیری از كارآزموده‌ ترین مشاورین فنی این صنعت تولید و به عنوان تنها سیستم نرم‌افزاری در این زمینه توسط شورای‌عالی انفورماتیک کشور به نام این شرکت به ثبت رسیده است.

 

مشاورين فني صنعت روي در توليد نگارش اوليه(۷۹ - ۷۸ ) :

آقايان مهندسين (به ترتيب وقت كارشناسي مصروفه ) :

- خليل عباسي

- حسين معراجي

- عبدالرحمن ابراهيمي

- افشين زارعي

- فرزاد اسماعيل زاده

- مصطفي رضائي بنفشه

مشاورين فني صنعت روي در توليد نگارش جديد (۸۶ - ۸۵ ) :

آقايان(به ترتيب وقت كارشناسي مصروفه ) :

- مهندس عباسي

- دكتر مرادخاني

- مهندس علاماتي

- مهندس غريبلو

- دكتر منفرد

- مهندس طالب پور

- مهندس رزاقي

- مهندس حيدرزاده

- دكتر مقدم

- مهندس بهنيا

- مهندس شفقتيان

 

قابلیت‌ها و امکانات سیستم در قالب سه زیر سیستم به شرح زیر پیاده‌سازی شده است:

 

زیر سیستم مدیریت تولید

- مدیریت اطلاعات مربوط به واحد پالپ و لیچ

- مدیریت اطلاعات مربوط به واحد تصفیه

- مدیریت اطلاعات مربوط به واحد الکترولیز

- مدیریت اطلاعات مربوط به واحد ریخته‌گری

- مدیریت اطلاعات مربوط به واحد محصول

- مدیریت اطلاعات مربوط به واحد آب و انرژی

 

زیر سیستم مدیریت فرآیند

- امکانات مربوط به بررسی عملکرد واحد پالپ و لیچ

- امکانات مربوط به بررسی عملکرد واحد تصفیه

- امکانات مربوط به بررسی عملکرد واحد الکترولیز

- امکانات مربوط به بررسی عملکرد واحد ریخته‌گری

- امکانات مربوط به بررسی عملکرد تولید محصول

- امکانات مربوط به بررسی عملکرد واحد آب و انرژی

 

زیر سیستم هزینه‌های تولید

- امکانات مربوط به مدیریت هزینۀ مواد مصرفی واحدها

- امکانات مربوط به مدیریت هزینۀ مادۀ معدنی مصرفی

- امکانات مربوط به مدیریت هزینۀ انرژی مصرفی

- امکانات مربوط به مدیریت سایر هزینه‌های تولید

 

 

ویژگی‌های خاص سیستم

  • امکان تهیۀ گزارش‌های مقداری و نموداری بسیار متنوع بصورت کاملاً پارامتریک و پویا بطور ساده و سریع.
  • امکان تعریف پارامترهای کنترلی خط تولید ( Set pointها) و بررسی عملکرد واحدهای مختلف براساس آن‌ها.
  • امکات تعریف و تعیین آرایش خط تولید در واحد پالپ، لیچ، خطوط الکترولیز و ... و تنظیمات و اصلاحات مربوطه.
  • وجود بخش Messaging برای ارسال و دریافت پیام‌ها در بین کاربران و گروه‌های کاربری سیستم.
  • امکان تعریف و مدیریت دسترسی‌های کاربران مختلف سیستم.