نرم افزار

سیستم نرم‌افزاری بانك اطلاعات مديريت بحران بر بستر وب

این سیستم به منظور اتوماسیون اطلاعاتی مدیریت بحران و ستاد حوادث غیرمترقبه با رویکرد مدیریت اطلاعاتی حوادث و به صورت Web Base در قالب پنج زیر سیستم به شرح زیر پیاده‌سازی شده است:

 

زیرسیستم مدیریت حوادث: این زیرسیستم، مدیریت اطلاعات انواع حوادث را بر عهده داشته و با توجه به وجود انواع متنوعی از حوادث و نیز احتمال رخداد نوع جدید از حادثه، امکان تعریف انواع حادثه بر مبنای ساختار اطلاعاتی سیستم و استفاده از آن‌ها به راحتی در سیستم امکان پذیر می‌باشد.

زیرسیستم مدیریت پروژه‌ها: امکانات موردنیاز برای مدیریت اطلاعات پروژه‌ها با ثبت جزئیات فرآیند اجرا و نظارت بر آن ها در این زیر سیستم فراهم شده است .

زیرسیستم شورای هماهنگی مدیریت بحران استان: دراین زیر سیستم امكاناتی برای نگهداری اطلاعات شورای هماهنگی استان و شهرستان ها به همراه كارگروه آمادگی و كارگروه‌های مدیریت بحران و اعضای هر یك از آنها تعبیه شده است. همچنین امكاناتی برای مدیریت زمانبندی جلسات آنها و اطلاعات جلسات برگزار شده وجود دارد.

زیرسیستم مدیریت تسهیلات: دراین زیر سیستم، امكان مدیریت اطلاعات تسهیلات تخصیصی به استان و تخصیص‌های انجام شده از هریك از آنها به شهرستان‌ها به همراه امكانات لازم برای مدیریت اطلاعات استفاده‌كنندگان از تسهیلات تخصیصی درنظر گرفته شده است. تعدادی از امکانات این زیر سیستم عبارتند از:

زیرسیستم دوره‌ها و مانورها: در این زیرسیستم امكان مدیریت دوره‌های آموزشی مورد نیاز و مانورهای برگزار شده وجود دارد.

زیرسیستم مدیریت اطلاعات و آمار: این زیر سیستم بر آن است که با جمع آوری و نگهداری اطلاعات لازم، بانک اطلاعاتی جامعی از امکانات، تجهیزات استان و قابل اعزام از استان‌های معین تشکیل دهد تا در هنگام بروز حوادث، بتوان براساس آن‌ها خدمات و امداد لازم را به سرعت تامین نمود.

گزارشات سیستم: ابزار منعطفی به منظور گزارش‌گیری در سیستم پیاده‌سازی شده که در عین سهولت کاربری، انواع گزارشات مورد انتظار از سیستم را تولید می‌نماید. کاربر قادر خواهد بود با تعیین شرایط و محدودیت های مورد نظر و انتخاب موارد اطلاعاتی، گزارش مورد نیاز خود را بصورت نسخه قابل چاپ دریافت نماید.

امکانات مدیریتی سیستم : در این قسمت نیز امکانات مورد نیاز راهبر سیستم قرار دارد.