نرم افزار

سیستم پایگاه جامع اطلاعات کشاورزی استان ها

تاریخچه سیستم :

 هدف از تولید این سیستم، رفع مهمترین مشكل موجود در بخش كشاورزی یعنی فقدان اطلاعات و آمار جامع و صحیح ضروری و مورد نیاز به منظور تحقق ساماندهی و بهبود برنامه‌ریزی و حداكثر استفاده از منابع و افزایش بهره‌وری و نیز پیشگیری از اتلاف وقت و سرمایه در این بخش بوده است.

طراحی و تولید سیستم پایگاه جامع اطلاعات كشاورزی استان ها در بهار 1383 توسط شركت مهندسی رزاندیشه هوشمند با بهره گیری از مشاوره مستمر مدیران و كارشناسان محترم جهاد كشاورزی استان زنجان و دیگر متخصصین ارجمند آغاز شد كه اگر نبود راهنمائی های ارزشمند ایشان، هیچگاه این تلاش به پایان نمی رسید. ساخت سیستم به لطف ایزد دانا بهار 86 خاتمه یافت و در همان سال به نام این شركت در شورای عالی انفورماتیك كشور به ثبت رسید.

معماری فنی و اطلاعاتی سیستم پس از بهره برداری از آن، به صورت مستمر بروزرسانی شده و همواره نگارش های جدیدی از آن تولید و مورد استفاده واقع شده است.


ویژگی‌های سیستم و كاربرد آن :

 

محور اصلی در این سیستم، اطلاعات مرتبط با افرادی است كه در این بخش كشاورزی فعالیت می‌نماید و سیستم بر آن است كه با جمع‌آوری، نگهداری و پردازش آن اطلاعات بتواند برنامه‌ریزی بهینه برای این حوزه بزرگ و انجام اطلاع‌رسانی‌های لازم را میسر سازد. افراد فوق الذكر،«بهره‌بردار» عنوان شده و لذا منظور از بهره‌بردار، كلیه افرادی هستند كه در بخش كشاورزی مشغول بوده و حداقل یك فعالیت از انواع فعالیت‌های زیر را دارند:

زراعت، باغبانی، دامپروری، آبزی‌پروری، صنایع تبدیلی و ...

اطلاعات جامع كشاورزی در محدوده یك استان در قالب بخش های مختلف از مجاری مربوطه (مراكز خدمات كشاورزی، حوزه ستادی سازمان، ادارات تابعه و وابسته) وارد سیستم شده و پس از پردازش، انواع گزارشات مورد نیاز بصورت پویا در اختیار كارشناسان و مدیران سازمان قرار می‌گیرد.


 

 

قسمت‌های اصلی سیستم :

 

قسمت‌های اصلی سیستم كه بطور مستقیم ناظر به اطلاعات بهره‌برداران می‌باشند عبارتند از :

- مجوزهای دریافتی بهره‌بردار

- تولیدات و فعالیت‌های تولیدی

- سایر اطلاعات بهره‌بردار

 

و دیگر قسمت اصلی سیستم :

 

- سایر فعالیت‌ها


به عنوان نمونه

مجوزهای دریافتی بهره‌بردار:

 

در بخش مجوزهای دریافتی بهره بردار، در رابطه با هریك از انواع مجوزهای اعطائی سازمان جهاد كشاورزی به بهره‌بردار ، امكان مدیریت اطلاعات هر یك از مراحل مربوطه در قالب موافقت اصولی، پروانه تاسیس و پروانه بهره‌برداری در سیستم فراهم شده است كه از آن جمله می‌توان موارد زیر را برشمرد:

مجوزهای دامداری صنعتی

طیور صنعتی

دامداری نیمه صنعتی

آبزی پروری

صنایع تبدیلی و تكمیلی

قارچ خوراكی

گلخانه

و ایستگاههای جمع‌آوری شیر


 

و سایر بخش های سیستم


 

 


 

 

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر لطفا با این شرکت تماس حاصل فرمائید.