نرم افزار

سیستم مزایده ، مناقصه و فراخوان

این سیستم به منظور ثبت ، نگهداری و اطلاع رسانی مزایده ها ، مناقصه ها و فراخوان های  سازمان ها و شرکت ها و همچنین فروش اسناد آنها به صورت Web Base پیاده‌سازی شده و شامل امکانات زیر می‌باشد :

 

 •  امکان ثبت و نگهداری اطلاعات مزایده ها ، مناقصه ها و فراخوان های شرکت شامل :
  • عنوان
  • شماره
  • نوع شرکت کننده مجاز (حقیقی ، حقوقی)
  • مهلت خریداری اسناد
  • مهلت دانلود اسناد
  • مهلت شرکت
  • هزینه خریداری اسناد
  • تعیین نحوه پرداخت هزینه اسناد (الکترونیکی ، واریز به حساب)
  • و.....
 • امکان ثبت نام اشخاص حقیقی و حقوقی در سیستم جهت دریافت اسناد مزایده ، مناقصه یا فراخوان
 • امکان پرداخت هزینه اسناد بصورت الکترونیکی (از طریق دروازه پرداخت الکترونیکی) یا واریز به حساب و ثبت اطلاعات فیش واریزی بر اساس روش تعیین شده در سیستم
 • امکان دانلود اسناد خریداری شده پس از تایید پرداخت
 • امکان ثبت اصلاحیه / اصلاحیه های هر مزایده ، مناقصه و فراخوان و اطلاع رسانی در این خصوص برای اشخاص شرکت کننده در آن جهت مراجعه و دانلود آنها
 • امکان ثبت مستندات الکترونیکی دیگر (صورتجلسه و ...) در خصوص هر یک از مزایده ها ، مناقصه ها و فراخوان ها
 • امکان بررسی و تایید / عدم تایید پرداخت های صورت گرفته توسط راهبر سیستم یا کاربر مجاز
 • وجود پنل مدیریتی با امکانات :
  • ثبت و مدیریت اخبار و اطلاعیه های سیستم
  • مدیریت کاربران سیستم
  • مدیریت پیام ها و درخواست های شرکت کنندگان
  • ارسال پیام برای یک شرکت کننده یا تمام شرکت کنندگان یا شرکت کنندگان در یک مزایده ، مناقصه یا فراخوان از طریق اس ام اس ، ایمیل یا کارتابل داخلی سیستم
  • تنظیمات سیستم (ایمیل سرور ، پنل اس ام اس و ...)
  • مدیریت پرداخت ها با وضعیت نامعلوم
 • تهیه گزارشات مورد نیاز