نرم افزار

سیستم بانك اطلاعات اعضاء و ارجاعات

اين سيستم به منظور ثبت و نگهداری اطلاعات اعضاء و كارشناسان همكار سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبيعی استان زنجان و به صورت Web Base و با زبان برنامه‌نويسی PHP و بانك اطلاعاتی My SQL پياده‌سازی شده و شامل امکانات زير می باشد:

 

 • امكان ثبت، ويرايش و مشاهده‌ی اطلاعات اعضای حقيقی و كارشناسان همكار توسط خودشان درقالب:
  • مشخصات فردی
  • وضعيت شغلی
  • مشخصات تحصيلی
  • مدارك اسكن شده
  • صلاحیت ها و توانمندی ها
 • امكان ثبت، ويرايش و مشاهده‌ي اطلاعات اعضای حقوقی توسط خودشان درقالب:
  • مشخصات عمومی
  • اطلاعات كاركنان و شركاء
  • هيئت مؤسس
  • سهامداران
  • هيئت مديره و مديرعامل
  • بازرسين
  • مديران صاحب امضاء
  • كارشناسان
  • افراد فنی
  • امكانات و تجهيزات
  • شعبات شركت/ مؤسسه
  • مدارك اسكن شده
  • صلاحیت ها و توانمندی ها
 •  امكان گزارش‌گيری اعضاء از اطلاعات خودشان
 • امكان ارسال الكترونيكی درخواست اعضاء به راهبر سيستم (تماس با راهبر)
 • وجود پنل مديريتی اطلاعات اعضا با امكانات:
  • مدیریت اطلاعات کاربری
  • مدیریت رتبه بندی
  • مدیریت صلاحیت ها و توانمندی ها
  • مدیریت مدارک تحصیلی
  • مدیریت وضعیت فعالیت
 • وجود پنل مديريتی اطلاعات با امكانات:
  • مديريت اطلاعات پايه
  • مديريت كاربران سازمان
  • پاسخ‌دهی به درخواست‌های اعضاء (مديريت تماس‌ها)
  • ارسال پيام گروهی
 •  امکان تهیه گزارش از :
  • اطلاعات اعضای حقیقی ، حقوقی و کارشناسان همکار بصورت پارامتریک
  • گزارش از عمليات كاربران
  • گزارش از پيام‌های گروهي ارسالی
  • گزارش كاربران آنلاين