نرم افزار

سیستم گردش فرم و جمع آوری اطلاعات

این سیستم به منظور مدیریت گردش و جمع آوری اطلاعات فرم های اطلاعاتی مورد نیاز سازمان با امكان تعریف فرم های اطلاعاتی و ارجاع آنها  به صورت Web Base و با زبان برنامه‌نویسی PHP و بانك اطلاعاتی My SQL پیاده‌سازی شده و شامل امکانات زیر می‌باشد:

 
 • مدیریت واحدهای اداری سازمان توسط راهبر (یا راهبران) شامل :
  • تعریف واحد جدید
  • ویرایش واحد موجود
  • حذف واحد موجود
  • ادغام چند واحد
 • مدیریت کاربران (پرسنل) توسط راهبر (یا راهبران) شامل :
  • تعریف کاربر جدید و اعطای سطح دسترسی به وی
  • ویرایش کاربر موجود
  • حذف کاربر موجود
 • مدیریت فرم های اطلاعاتی توسط کاربران شامل :
  • تعریف فرم ها و اقلام اطلاعاتی آنها
  • تعیین ارجاع دهنده فرم های اطلاعاتی
 • کارتابل من (کاربر جاری) شامل :
  • ارجاع فرم
  • دریافت و مشاهده ی فرم تکمیل شده
  • ثبت اطلاعات فرم ارجاع شده
 • امکان ضمیمه نمودن فایل در ارجاع و دریافت آن
 • امکانات سیستم شامل :
  • ویرایش پروفایل توسط کاربر
  • تماس با مدیر سیستم توسط کاربران
  • مدیریت اطلاعات پایه به صورت داینامیك با امكان تعریف موضوعات پایه‌ای جدید توسط راهبر
  • مدیریت تماس های کاربران توسط راهبر
 • امكان تهیه‌ی گزارش از ارجاعات فرم های اطلاعاتی، گزارش از محتوای فرم های اطلاعاتی ، گزارش پارامتریك از تمام اقلام اطلاعاتی فرم های اطلاعاتی و ...