نرم افزار

سامانه اطلاع رسانی طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری

سیستم فوق به منظور ثبت نام و رهگیری پرونده های متقاضیان اجرای آبیاری تحت فشار بصورت برخط (Online) طراحی گردیده است. بدین ترتیب كه متقاضیان (حقیقی / حقوقی) از سراسر کشور با ورود به سیستم میتوانند از طریق این سیستم اینترنتی نسبت به موضوع ثبت نام الكترونیكی نمایند و همچنین مراحل گردش پرونده خود را در سیستم ملاحظه نمایند.

 

 

مشخصات اجمالی سیستم :

  • مدیریت طرح ها و اعتبارات :
   • امکان ثبت اطلاعات طرح های مربوط به آبیاری تحت فشار تعریف شده توسط معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری
   • امکان ثبت اعتبارات مصوب و تخصیصی طرح های فوق از سوی معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری
   • امکان تخصیص اعتبارات طرح ها به تفکیک استان ها توسط معاونت آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی
   • امکان تعیین سهم بانک کشاورزی و صندوق توسعه در هر استان توسط مدیریت آب و خاک هر استان از اعتبار تخصیصی آن استان
  • ثبت نام متقاضیان :
   • امکان ثبت نام متقاضیان (حقیقی / حقوقی) به صورت برخط (online) در سیستم و دریافت کد رهگیری
   • امکان مشاهده مراحل گردش پرونده و پیگیری آن با استفده از کد رهگیری ارائه شده توسط خود متقاضی
 • مدیریت متقاضیان و پرونده های آنها :
  • امکان مشاهده متقاضیان ثبت نامی و تشکیل پرونده بر آنها در صورت احراز شرایط توسط مدیریت آب و خاک استان
  • امکان ثبت و نگهداری الکترونیکی گردش مراحل مختلف هر پرونده در سیستم توسط هر یک از اقدام کنندگان بر روی پرونده (مدیریت آب و خاک استانف مدیریت جهاد شهرستان ، بانک عامل ، صندوق توسعه و ...)
  • امکان ثبت و نگهداری الکترونیکی اطلاعات هر پرونده (اطلاعات عمومی، موقعیت جغرافیایی ، اعتبارات ، پیشرفت فیزیکی ، پیشرفت مالی و ...)
 • مدیریت کاربران :
  • امکان مدیریت کاربران ارشد کشوری و دسترسی های آنها
  • امکان مدیریت راهبر ارشد کشوری
  • امکان مدیریت کاربران راهبر استانی و دسترسی های آنها
  • امکان مدیریت کاربران استانی و دسترسی های آنها
 • تهیه گزارشات مختلف:
  • از وضعیت پرونده ها (در سطح کشور، استان و شهرستان)
  • از عملکرد استانی و شهرستانی (در سطح کشور، استان و شهرستان)
  • از عملکرد مالی و فیزیکی شعب صندوق های حمایت (در سطح کشور و استان )
  • از عملکرد مالی و فیزیکی شعب بانک (در سطح کشور و استان )
  • جامع پارامتریک از تمام اقلام اطلاعاتی پرونده ها
  • و ....

   

 • تهیه نمودارهای مختلف :
  • از وضعیت اعتبارات استان ها و عملکرد آنها
  • از پروژه های انجام شده
  • و ....

   

 • امکانات مدیریتی سیستم :
  • مدیریت اطلاعات پایه
  • گزارش سوابق عملیاتی کاربران
  • گزارش سوابق ورود / خروج کاربران
  • تهیه پشتیبان
  • و....