نرم افزار

سيستم ثبت و انتقال اطلاعات مساحی اراضی

برقراری ارتباط برخط (Online) بین سازمان ها و مجموعه های مرتبط به جهت ثبت و انتقال اطلاعات مساحی اراضی ، ویژگی اصلی سیستم می باشد.

 

هرکاربر دارای دسترسی مشخصی بوده که توسط راهبر سیستم به آن اعطا شده است. برخی از امکانات سیستم به شرح زیر می باشد :

 • امكان ارسال فایل برداشت شده در قالب فایل‌های نقطه‌ای قطعات و فایل‌های نقشه عمومی روزانه.
 • امكان مشاهده نتیجه فایل‌های ارسال شده و اقدام مجدد در صورت برگشت داده شدن فایل توسط شركت پردازشگر.
 • امكان مشاهده‌ی مشخصات فایل‌های ارسالی، فایل‌های برگشتی و فایل‌های پردازش شده.
 • امكان بروز رسانی اطلاعات بهره‌برداران كشاورزی استان و یا ثبت بهره‌بردار جدید.(با توجه به استفاده از اطلاعات بهره‌بردارن كشاورزی موجود در سیستم پایگاه جامع اطلاعات كشاورزی استان به عنوان اطلاعات پایه سیستم و لزوماً تأئید آن‌ها در ابتدا توسط شركت برداشت كننده اطلاعات، این امر باعث بروزرسانی اطلاعات بهره‌برداران كشاورزی استان می‌گردد.)

 • امكان ارائه‌ی درخواست به مدیر پروژه و مشاهده‌ی پاسخ از سوی وی با امكان الحاق فایل ضمیمه.
 • امكان مشاهده‌ی مشخصات و دانلود فایل‌های ارسال شده از سوی شركت‌های برداشت كننده .
 • امكان مشاهد ه‌ی مشخصات و دانلود فایل‌های پردازش شده‌ی نهایی و تعیین وضعیت تحویل هركدام.
 • امكان تهیه گزارش از مشخصات و وضعیت فایل‌های ارسالی، پردازش شده، برگشتی و حذف شده به تفكیك شركت برداشت كننده، موقعیت جغرافیایی (شهرستان، بخش، ...) و محدوده‌ی زمانی.

 • امكان اعلام نتیجه فایل‌های ارسالی و آپلود فایل‌های پردازش شده.
 • امکان ارجاع فایل های پردازش شده به ادیتورها جهت ویرایش آنها.
 • امکان تدقیق نتایج فایل های ویرایش شده با تصاویر ماهواره ای .
 • امکان آپلود نقشه های نهایی تهیه شده برای زمین ها.

 • امكان محاسبه‌ی خودكار هزینه های تهیه نقشه برحسب مساحت توسط سیستم همراه .
 • امكان مدیریت گروه های کاربری و کاربرن آنها.
 • امكان مدیریت اخبار تابلو اعلانات.
 • امكان مدیریت درخواست‌های كاربران و پاسخ به آن‌ها.
 • امکان تهیه انواع گزارشات مورد نیاز از سیستم :
  • گزارش از صورت جلسات
  • گزارش از فایل ها
  • گزارش از عملکرد ها
  • گزارشات امور مالی
  • گزارش از نقشه ها

همچنین وجود آرشیو با طبقه‌بندی مشخص و ساخت یافته جهت بایگانی و نگهداری فایل‌های برداشت شده/ برگشتی/ پردازش شده یكی دیگر از ویژگی‌های سیستم می‌باشد.