نرم افزار

سيستم مديريت بحران و اطلاعات حوادث غيرمترقبه

هدف از طراحی و تولید این سیستم، اتوماسیون اطلاعاتی ستاد حوادث غیرمترقبۀ استان‌ها بوده که علاوه بر مزایای عمومی و متداول آن، دسترسی سریع و دقیق به اطلاعات موردنیاز در راستای خدمت‌رسانی به موقع در هنگام رخداد حوادث و همچنین استفادۀ تحلیلی از گزارشات سیستم جهت کاهش بحران و آسیب‌های ناشی از حوادث در مواقع بروز و نیز انجام برنامه‌ریزی‌های لازم و بهینه می‌باشد.

 

سیستم با ابزار برنامه‌نویسی Delphi و بانک اطلاعاتی SQL Server در بستر شبکه پیاده‌سازی شده و تحلیل جامع و طراحی پارامتریک سیستم، آن را نسبت به سیستم‌های موجود بی‌نظیر نموده است.

این سیستم در قالب پنج زیر سیستم طراحی و پیاده سازی شده است، که از امکانات اصلی هریک از زیر سیستم‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره نمود :

زیرسیستم مدیریت حوادث : دراین زیرسیستم امکاناتی برای مدیریت اطلاعات مربوط به انواع حوادث بوقوع پیوسته به همراه تولید گزارشات تعریف شده وزارت کشور در مورد حوادث ارائه شده است.


زیر سیستم مدیریت پروژه ها : در این زیر سیستم امکاناتی برای تعریف پروژه های تحت نظارت ستاد حوادث به همراه امکان ثبت بازدیدها، پیشرفت پروژه ها و ریزفعالیت های آنها به همراه فایلها و تصاویر پروژه ها در اختیار قرار داده شده است.


زیرسیستم شورای هماهنگی مدیریت بحران استان : دراین زیر سیستم امكاناتی برای معرفی شورای هماهنگی استان و شهرستان ها به همراه كارگروه آمادگی و كارگروه های مدیریت بحران و اعضای هر یك از آنها تعبیه داده شده است. همچنین امكاناتی برای مدیریت زمانبندی جلسات آنها و اطلاعات جلسات برگزار شده هریك از آنها وجود دارد.


زیرسیستم مدیریت تسهیلات : دراین زیر سیستم امكان مدیریت اطلاعات تسهیلات تخصیصی به استان و تخصیص انجام شده از هریك از آنها به شهرستان ها به همراه امكانات لازم برای مدیریت اطلاعات استفاده كنندگان از تسهیلات تخصیصی به هر یك از شهرستانها در نظر گرفته شده است.


زیرسیستم مدیریت اطلاعات و آمار : در این زیر سیستم ابتدا امكان تعریف و مدیریت اطلاعات عمومی مناطق جغرافیایی استان در سطح روستاها، دهستانها، بخش ها، شهرها و شهرستانها ارائه شده است. سپس با توجه به نیازهای اطلاعاتی متنوعی که در ستاد مدیریت بحران تشخیص داده شده است ، امکاناتی برای دریافت و مدیریت اطلاعات دستگاههای اجرایی، اماکن عمومی و ... در نظر گرفته شده است.