نرم افزار

سیستم اطلاع رسانی بهره برداران و محصولات عمده کشاورزی

این سیستم اطلاع رسانی به منظور مدیریت اطلاعات بهره برداران عمده و محصولات تولیدی آنها و همچنین سایر اطلاعات مورد نیاز اداره تنظیم بازار سازمان محترم جهاد كشاورزی استان زنجان جهت اطلاع رسانی و ارائه این اطلاعات به عموم طراحی گردیده است .

 

این برنامه، اطلاعات مربوط به بهره برداران عمده کشاورزی استان، عرضه محصولات کشاورزی عمده استان، پیش بینی میانگین عملکرد محصولات، تولیدکنندگان نمونه محصولات کشاورزی در استان، مشخصات شرکتهای خدمات کشاورزی و مشخصات مسئولین جهاد کشاورزی استان را پردازش و مدیریت نموده و امكان ارائه گزارشهای مورد نیاز به صورت پویا را در اختیار استفاده کنندگان قرار می دهد.


این سیستم در قالب دو برنامه تهیه شده است که یک برنامه برای مدیریت اطلاعات در اداره تنظیم بازار و برنامه دیگر برای اطلاع رسانی و ارائه گزارشها از اطلاعات موجود برای عموم در نظر گرفته شده است. در شكل زیر، نمایی از صفحه اصلی برنامه مربوط به اداره تنظیم بازار را ملاحظه می نمایید .


همچنین صفحه اصلی برنامه اطلاع رسانی را در شکل زیر می توانید مشاهده نمائید: