نرم افزار

سیستم شناسنامه تجهيزات کامپیوتری و اطلاعات مديريت نگهداری

این سیستم به منظور ثبت و نگهداری اطلاعات تجهیزات سخت‌افزاری كامپیوتری به صورت Web Base پیاده‌سازی شده و شامل امکانات زیر می‌باشد :

 

  • ثبت و نگهداری اطلاعات چارت واحدهای اداری سازمان و پرسنل
  • ثبت اطلاعات استقرار برای دستگاه‌های کامپیوتر و جانبی
  • تعریف بازدیدهای دوره‌ای به تفکیک دستگاه‌ها و واحدهای سازمانی
  • ثبت گزارش بازدیدهای دوره ای انجام شده
  • ثبت درخواست خدمات نرم افزاری/ سخت‌افزاری برای دستگاه‌ها و اقدامات انجام شده
  • مدیریت جابجایی و خروج دستگاه‌ها
  • تهیه انواع گزارش از اطلاعات فوق به صورت پارامتریك و ارسال به Excel
  • مدیریت کاربران بصورت متمرکز
  • مدیریت مرکز پیام بصورت متمرکز
  • مدیریت اطلاعات پایه