نرم افزار

شنبه, 05 فروردين 1396 ساعت 12:33

سیستم جامع املاک

این سیستم به منظور مدیریت ثبت املاک به صورت الکترونیکی، بر بستر Web و با زبان برنامه‌نویسی PHP و بانك اطلاعاتی My SQL پیاده‌سازی شده است.

منتشرشده در نرم افزار
شنبه, 05 فروردين 1396 ساعت 12:34

سیستم مدیریت اطلاعاتی بیمه های اتکائی

این سیستم به منظور  ثبت، پردازش و گزارش گیری از اطلاعات انواع بیمه های اتکائی، طراحی و تولید شده که به طور کامل، فرآیند کار بیمه های اتکائی را اتوماسیون نموده و بر بستر web پیاده سازی شده است.

منتشرشده در نرم افزار
سه شنبه, 20 بهمن 1394 ساعت 15:34

سیستم گردش فرم و جمع آوری اطلاعات

این سیستم به منظور مدیریت گردش و جمع آوری اطلاعات فرم های اطلاعاتی مورد نیاز سازمان با امكان تعریف فرم های اطلاعاتی و ارجاع آنها  به صورت Web Base و با زبان برنامه‌نویسی PHP و بانك اطلاعاتی My SQL پیاده‌سازی شده و شامل امکانات زیر می‌باشد:

منتشرشده در نرم افزار
پنج شنبه, 03 فروردين 1396 ساعت 15:32

سیستم بانك اطلاعات اعضاء و ارجاعات

اين سيستم به منظور ثبت و نگهداری اطلاعات اعضاء و كارشناسان همكار سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبيعی استان زنجان و به صورت Web Base و با زبان برنامه‌نويسی PHP و بانك اطلاعاتی My SQL پياده‌سازی شده و شامل امکانات زير می باشد:

منتشرشده در نرم افزار
پنج شنبه, 01 بهمن 1394 ساعت 15:33

سیستم ارجاع کار

این سیستم به منظور ثبت الكترونیكی درخواست انجام كار و ارجاع آن به اعضای حقیقی و حقوقی سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان و مدیریت اطلاعاتی مراحل انجام و كنترل‌های مربوط به كارها طراحی و به صورت Web Base و با زبان برنامه‌نویسی PHP و بانك اطلاعاتی My SQL پیاده‌سازی شده و به طور اجمالی شامل امکانات زیر می‌باشد :

منتشرشده در نرم افزار
جمعه, 02 بهمن 1394 ساعت 15:33

سیستم مزایده ، مناقصه و فراخوان

این سیستم به منظور ثبت ، نگهداری و اطلاع رسانی مزایده ها ، مناقصه ها و فراخوان های  سازمان ها و شرکت ها و همچنین فروش اسناد آنها به صورت Web Base پیاده‌سازی شده و شامل امکانات زیر می‌باشد :

منتشرشده در نرم افزار

تاریخچه سیستم :

 هدف از تولید این سیستم، رفع مهمترین مشكل موجود در بخش كشاورزی یعنی فقدان اطلاعات و آمار جامع و صحیح ضروری و مورد نیاز به منظور تحقق ساماندهی و بهبود برنامه‌ریزی و حداكثر استفاده از منابع و افزایش بهره‌وری و نیز پیشگیری از اتلاف وقت و سرمایه در این بخش بوده است.

منتشرشده در نرم افزار

این سیستم به منظور اتوماسیون اطلاعاتی مدیریت بحران و ستاد حوادث غیرمترقبه با رویکرد مدیریت اطلاعاتی حوادث و به صورت Web Base در قالب پنج زیر سیستم به شرح زیر پیاده‌سازی شده است:

منتشرشده در نرم افزار
جمعه, 02 بهمن 1394 ساعت 18:39

سیستم مکانیزاسیون

این سیستم به منظور ثبت و نگهداری اطلاعات ماشین های کشاورزی و مالکان آنها براساس فرآیند و گردش اطلاعات مربوطه با رویكرد مدیریت ثبت پلاك و سوخت مصرفی آنها به صورت Web Base طراحی و تولید شده و به طور اجمالی شامل امکانات زیر می‌باشد:

منتشرشده در نرم افزار

سیستم مدیریت فرآیند و تولید صنعت روی

طراحی نرم‌افزار جامع مدیریت فرآیند و تولید صنعت روی در سال 1378 آغاز و جدیدترین نگارش آن حاصل سال‌ها تلاش مهندسین مجرب کامپیوتر و با بهره‌گیری از كارآزموده‌ ترین مشاورین فنی این صنعت تولید و به عنوان تنها سیستم نرم‌افزاری در این زمینه توسط شورای‌عالی انفورماتیک کشور به نام این شرکت به ثبت رسیده است.

منتشرشده در نرم افزار
صفحه1 از3