نرم افزار

نـرم افـزار جامع مدیریت فرایند وتولید صنعت روی ، حاصل بیش از یكسال تلاش مهندسین مجرب كامپیوتر با بهره گیری از كارآزموده ترین مشاورین فـنی این صنعت طراحـی و تولـید و در حال حاضر بعنوان تـنها سیـستم نرم افزاری در ایـن زمینـه توسـط شـورایـعالی انفورماتیك كـشور بنام ایـن شركت به ثبـت رسـیده اسـت .

منتشرشده در نرم افزار
یکشنبه, 14 ارديبهشت 1399 ساعت 18:41

سیستم مدیریت رخدادنگاری فرآیند

این سیستم به منظور مدیریت رخدادنگاری مراحل یك فرآیند با امكان تعریف فرآیند و مراحل (نودهای) آن به صورت Web Base و با زبان برنامه‌نویسی PHP و بانك اطلاعاتی My SQL پیاده‌سازی شده و شامل امکانات زیر می‌باشد:

منتشرشده در نرم افزار

این سیستم به منظور ثبت داده ها و عملیات مراحل مختلف بخش های انبار، خطوط تولید و نیز نگهداری اطلاعات محصولات و مشتریان و نیز امکان گزارش گیری ثابت و متنوع طراحی شده است.

منتشرشده در نرم افزار

این سیستم به منظور مدیریت و کنترل فرآیند توزیع نهاده های کشاورزی و به صورت Web Base پیاده‌سازی شده است. مراحل توزیع نهاده ها از ابتدا (ستاد استان) تا انتها (عوامل توزیع) با امکان صدور حواله های الکترونیکی مربوطه بصورت برخط (online) در سیستم ثبت گردیده و در هر لحظه امکان رهگیری میزان نهاده های تخصیصی و میزان حواله های صادره وجود خواهد داشت.

منتشرشده در نرم افزار

این سیستم به منظور مدیریت و كنترل خدمات كشاورزی مراكز خدمات كشاورزی سازمان محترم جهاد كشاورزی استان زنجان طراحی گردیده است . این برنامه ، اطلاعات مربوط به توزیع نهاده های كشاورزی و دامی عاملین توزیع و بهره برداران منطقه را پردازش و مدیریت نموده و امكان ارائه گزارشهای مورد نیاز به صورت پویا را در اختیار كارشناسان مراكز خدمات قرار می دهد.

منتشرشده در نرم افزار

سیستم فوق به منظور ثبت و نگهداری اطلاعات اعضاء و پروژه ها و مراحل مختلف واگذاری واحدهای های آنها به همراه امکان گزارش گیری های ثابت و متنوع در تعاونی های مسکن مهر طراحی و پیاده سازی گردیده .

منتشرشده در نرم افزار

این سیستم به منظور ثبت و نگهداری اطلاعات بازدیدهای لازم درخصوص كانون‌های ملخ در سطح استان و براساس فرآیند و گردش اطلاعات مربوطه و به صورت Web Base طراحی و پیاده‌سازی شده و به طور اجمالی شامل امکانات زیر می‌باشد:

منتشرشده در نرم افزار

سیستم انجمن حمایت از بیماران كلیوی به منظور مدیریت و نگهداری اطلاعات اعضاء و حمایتهای انجام شده آنها ارائه شده است . این سیستم اطلاعات هر یك از اعضاء انجمن و پرداختهای انجام شده توسط آنها را پردازش و مدیریت نموده و امكان دسترسی سریع و آسان به اطلاعات را جهت انجام تصمیم گیریهای لازم و ارائه گزارشهای مورد نیاز میسر می نماید.

منتشرشده در نرم افزار

اين سيستم به منظور صدور پروانۀ تأسیس تولیدات باغی و زراعی و به صورت Web Base پياده‌سازي شده است.

منتشرشده در نرم افزار

این سیستم به منظور ثبت و نگهداری اطلاعات تجهیزات سخت‌افزاری كامپیوتری به صورت Web Base پیاده‌سازی شده و شامل امکانات زیر می‌باشد :

منتشرشده در نرم افزار